CIOCÂLTEU ALINA MIHAELA

E-mail: alinaciocalteu@gmail.com

POZIŢIE ACTUALĂ

 • SEF LUCRARI UNIVERSITAR la Catedra de
  Oftalmologie a Facultăţii de Medicină Dentară din
  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”
  Bucureşti
 • MEDIC PRIMAR OFTALMOLOG cu COMPETENŢĂ în
  ecografie oculoorbitară – Laboratorul de Explorări
  funcţionale şi Laseri – Spitalul Clinic de Urgenţe
  Oftalmologice Bucureşti
 • DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • Medic stagiar (an de stagiu obligatoriu) ian 2000-
  ian2001
 • MEDIC REZIDENT – oftalmologie – Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti – Ian. 2001 – mai 2006
 • MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOG – Spitalul Clinic
  de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti – Mai 2006 – iunie
  2100
 • COMPETENŢĂ ÎN ECOGRAFIE OCULOORBITARĂ
  octombrie 2007
 • DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE mai 2008, Teza de
  doctorat cu titlul “Modificări oculare la pacienţii cu IRC
  hemodializaţi” (Coordonator Ştiinţific Prof. Dr. Marieta
  Dumitrache)
 • MEDIC PRIMAR OFTALMOLOG – Spitalul Clinic de
  Oftalmologie iunie 2011
  Activitate didactică
 • ASISTENT UNIVERSITAR la Catedra de Oftalmologie a
  Facultăţii de Medicină Dentară din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti – Ian 2004- 2013
 • PREPARATOR UNIVERSITAR la Catedra de Oftalmologie a Facultăţii de Stomatologie din
  Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila”
  Bucureşti – Ian 2000 – ian. 2004

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Studii generale:
  LICEU – Bucureşti, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”
  Studii superioare:
  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
  “CAROL DAVILA” – medicina generală – Bucureşti, –
  1993 – 1999
  Studii de perfecţionare în ţară:
  Curs de perfecţionare postuniversitară “ Ecografie
  oculo-orbitară”, mai 2007, promovat în octombrie 2007
 • Studii de perfecţionare în afara ţării
  SCHIMB DE EXPERIENŢĂ – VISITING RESIDENT –
  Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A. – 01 oct – 30
  oct. 2004
  SCHIMB DE EXPERIENTA – VISITING PHISYCIAN –
  Clinica Oftalmologie Erlangen, Germania – 08 ian –
  26ian 2007
  International Course of Standardized Echography –
  Regensburg, Germania, 14-19 iunie 2007
  Precourse Latest updates on ophthalmic ultrasound
  techniques: from anterior chamber to orbit, Curs in
  cadrul Congresu SIDUO, Napoli 2016

ACTIVITATE DE CERCETARE si STIINTIFICA

 • Lucrări publicate publicate în reviste de din ţară recunoscute
  de către CNCSIS
  Autor şi coautor la capitole în 14 cărţi publicate (la edituri
  recunoscute CNCSIS) din care la 3 carţi autor de carte
  – 3 cursuri universitare – autor de carte
  – 15 capitole autor unic
  – 15 capitole coautor
  Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
  Participant la congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale
  de specialitate
  Participant ca membru in comisii de examinare pentru examen
  asistent universitar
  Titular cursuri ultrasonografie oculara, mod A si B
  – Curs POCU – lector la 3 sesiuni Program de formare a
  personalului medical pentru implementarea
  tehnicilor de ecografie in managementul pacientului
  oncologic din domeniile prioritare de sanatate,
  Bucuresti, 2018, 2019
  -Curs pentru rezidenti in cadrul Congresului XII
  Oftalmologie, Sinaia 2013 Stabilirea corecta a puterii
  dioptrice a cristalinului artificial
  -Cursuri de perfectionare medici specialist, primari
  oftalmologie – UMF Carol Davila (2014, 2015)
  – Criterii ultrasonice de diagnostic in patologia oculara
  – Biometria optica versus biometria acustica, actualitati
  in biometria oculara

PRESTIGIUL PROFESIONAL

 • Membru la organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 • Membru al Societăţii Române de Oftalmologie – 2000 –
  prezent
 • Membru al Societăţii Internaţionale de Diagnostic prin
  Ultrasonografie Oculara SIDUO 2010 – prezent
  Distincţii şi premii
  Coautor la capitole în Cărţi premiate
 • Oftalmologie interactivă, Marieta Dumitrache– Diplomă
  de excelenţă în cadrul Zilelor Universităţii de Medicină şi
  Farmacie “Carol Davila”, 20-26 noiembrie 2006
 • Traumatisme oculare, Marieta Dumitrache, Magdalena
  Aniţescu, V. Potop – premiul “Petru Vancea” 2009
  acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limbi străine cunoscute

 • Engleza – abilitate de a citi, scrie, vorbi
 • Spaniola – abilitate de a citi, scrie, vorbi

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 • Din anul 2007 coordonez şi gestionez activitatea CMI
  Oftalmologie Dr Alina Mihaela Ciocâlteu situat în Calea
  Ştirbei Vodă nr 86

Aptitudini şi competenţe tehnice

 • utilizare calculator – operare sistem Windows, Office

Permis de conducere

 • cat B

ANEXE

 • Anexa 1 Lista de lucrări reprezentative

Anexa 1
Sef lucrari universitar Dr Alina Mihaela Ciocâlteu
LISTA DE LUCRĂRI REPREZENTATIVE

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE
Indexate Medline, Reviste B+CNCSIS
1. Rolul examenului ecografic in cazul tumorilor oculo-orbitare, Alina Mihaela Ciocalteu, St
Ardeleanu, I. Al. Checherita, Revista Medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti,
Iasi, nr4, vol115/2011, ISSN 0048-7848, cod CNCSIS 158
2. Impactul şedinţei de hemodializă asupra circulaţiei retiniene (The impact of hemodialisys on
retinal circulation), Ciocâlteu Alina Mihaela, Marieta Dumitrache, Oftalmologia 2011;
55(1):94-9 PMID 21774395 Pubmed indexata Medline
3. Hipema postcontuzivă cu glaucom secundar (Posttraumatic hiphema with secondary
glaucoma), Marieta Dumitrache, Alina Mihaela Ciocâlteu, Miruna Cioboată, V. Potop,
Oftalmologia 2011; 55(1):50-3
4. Monocular acute visual loss in an immunocompromisepatient – Simona Petrescu, B. Mocanu,
AlinaMihaela Ciocalteu, R Gurgu, M Carciumaru, Rodica Panea, Revista ORL.ro, Anul III, nr8,
3/2010, ISSN 2067-6530, cod CNCSIS 938
5. Anomalii congenitale ale corpului vitros (Congenital anomalies of the vitreous body),
Dumitrache Marieta, Alina Mihaela Ciocalteu, Oftalmologia. 2010;54(2):3-6. PMID 20827904,
Pubmed indexată Medline
6. Glaucomul cu tensiune normala sau paradigma iluziei de normalitate (Normal tension
glaucoma), V.Potop, M.Dumitrache, A.Ciocalteu.” Oftalmologia 2010; 54 (2):11-4 PMID
20827906, Pubmed indexată Medline
7. Ultrasound biomiscropy as a vital tool in occult phacomorphic glaucoma, V. Potop. V. Coviltir,
S. Schmitzer, C. Corbu, C. Ionescu, M. Burcel, A. Ciocalteu, D. Adascalescu, Romanian
Journal of Ophtlalmology, Volume 63, Issue 4, 2019

CURSURI UNIVERSITARE
1. BREVIAR DE OFTALMOLOGIE – curs pentru studenti, V. Potop, Alina Mihaela Ciocalteu, Ed
Universitara Carol Davila, 2014
2. OFTALMOLOGIE – curs interactiv pentru studenţi, Marieta Dumitrache, Alina Mihaela
Ciocâlteu, V. Potop, Ed Universitară Carol Davila, 2008, ISBN 978-973-708-318-0
– Autor unic Alina Mihaela Ciocâlteu 4 cap
Fiziologia vederii p6-12
Sclera p68-72
Pupila p114-116
Tratamente în oftalmologie p127-132
– Coautor 2 cap
Traumatisme oculare – Marieta Dumitrache, Alina Mihaela Ciocâlteu p117-126
Manifestări oculare în boli generale – Marieta Dumitrache, Alina Mihaela Ciocâlteu,
p139-146

CARTI, TRATATE – autor, coautor capitole de carte
1. TRATAMENT MEDICAL IN BOLILE OCULARE – Marieta Dumitrache, Ed Medicala, 2014,
ISBN 978-973-39-0768-8
Coautor 1 cap Tratamentul afectiunilor aparatului lacrimal, B. Mocanu, Alina Mihaela Ciocalteu,
p245-278
2. TRATAMENTUL CHIRURGICAL SI TRATAMENTUL LASER IN BOLI OCULARE – Marieta
Dumitrache, Ed Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2014, ISBN 978-973-708-741-6
Coautor 1 cap Dacriocistorinostomia, B Mocanu, Alina Mihaela Ciocalteu, p 101-124
3. NEUROOFTALMOLOGIE– Marieta Dumitrache, Ed Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2013,
ISBN 978-973-708-629-7
Coautor 1 cap Lagoftalmia, B Mocanu, Alina Mihaela Ciocalteu, p191-224
4. TRATAT DE OFTALMOLGIE, VOL I, II, III sub redactia Marieta Dumitrache, Ed Universitara
Carol Davila, 2012, ISBN 978-973-708-610-5, 978-973-708-611-2, 978-973-708-611-4
– Coautor 2 cap
Genetica in oftalmologie, Camelia Arsene, Alina Mihaela Ciocalteu p219-242, vol I
Aparatul lacrimal, B. Mocanu, Alina Mihaela Ciocalteu p441-488, volI
– Autor unic Sclera, p619-640, vol II
5. EXPLORĂRI FUNCŢIONALE ÎN OFTALMOLOGIE – Marieta Dumitrache, Editura
Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-708-526-9
– Autor unic Alina Mihaela Ciocâlteu 1cap
Ecografia p 305-340
6. OFTALMOLOGIE PEDIATRICA – Marieta Dumitrache, Editura Universitara Carol Davila,
2010, ISBN 978-973-708-475-0
– Autor unic Alina Mihaela Ciocâlteu 1cap
Semne oculare în boli generale la copil p669-723
– Coautor 1cap
Genetica în oftalmologie – Camelia Arsene, Alina Mihaela Ciocâlteu, Marieta
Dumitrache p13-43
7. URGENŢE OCULARE NETRAUMATICE – Marieta Dumitrache, Magdalena Aniţescu, Alina
Mihaela Ciocâlteu, Editura Universitară Carol Davila, 2009, ISBN – 978-973-708-394-4
– Autor unic Alina Mihaela Ciocâlteu 3 cap
Pleoape pg 115-132
Aparat lacrimal p133-142
Sclera p217-224
8. TRAUMATISME OCULARE – Marieta Dumitrache, Magdalena Aniţescu, V. Potop, Ed
Universitară Carol Davila, 2009, ISBN – 978-973-708-403-3
– Autor unic Alina Mihaela Ciocâlteu 1 cap
Ultrasonografia în leziunile traumatice oculoorbitare p14-3